Introductie

Redactionele formule

Ruim 15 jaar volgt TINFON, tijdschrift voor informaticaonderwijs, de ontwikkelingen in het ict- onderwijs op de voet. De artikelen zijn gericht op alle niveaus van het ict-onderwijs: voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Ook het niet reguliere ict-onderwijs en ict-bedrijfsopleidingen komen aan bod.

Een brede vertegenwoordiging van betrokkenen in het ict-onderwijs in de redactie en redactieraad staat garant voor een stevige oriëntatie en deskundige berichtgeving uit het ict-onderwijsveld. Vooral vernieuwingen in het ict-onderwijs komen aan bod. TINFON informeert de lezers vaak als eerste breder en dieper over actuele onderwijskundige zaken en achtergronden, die direct van invloed (kunnen) zijn op de inhoud en de vorm van het ict-onderwijs. TINFON wordt zonder winstoogmerk door onbezoldigde medewerking van vele betrokkenen gerealiseerd.

Doelgroep

TINFON, het tijdschrift voor informaticaonderwijs, is hét vakblad voor eenieder die beroepshalve betrokken is bij informatica- en ict-onderwijs in Nederland: docenten, managers en beleidsmakers, in voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs.

Oplage

TINFON verschijnt in een oplage van circa 500 exemplaren. Door de bibliotheekfunctie bereikt TINFON een lezersgroep die vele malen groter is dan de oplage.