Auteursinstructies

Opbouw van de bijdrage

Er zijn twee mogelijke vormen: artikel en paletbijdrage.

Artikel

Omvang: circa 3500 woorden

Opbouw

Beoordeling

De redactie legt het artikel voor aan twee deskundigen. Zij beoordelen het artikel op inhoud, relevantie en onderbouwing.

Paletbijdrage

Omvang: 1800 - 2400 woorden

Opbouw

Algemeen

Maak, indien mogelijk, gebruik van illustraties, foto’s en plaatjes. Vaak zegt één illustratie meer dan een heel stuk tekst. Voorbeelden in de tekst zijn belangrijk, net als checklistjes.

Opmaak

Eindredactie

De redactie van TINFON behoudt zich het recht voor de tekst te bewerken en doet dit uiteraard zeker bij spel-, taal- en stijlfouten. De geredigeerde versie van bijdragen wordt ter accordering naar de auteur(s) gestuurd per e-mail.

Aanleveren